INKOOP ADVIES

Verbeter uw inkoop resultaten

Wilt u de prestaties verbeteren, de kosten managen, gebruikmaken van innovatie en consequent uw beloften aan klanten nakomen? Ons inkoop advies omvat categorie planning, categorie-expertise, contractering en ondersteuning bij onderhandelingen.

We kunnen u begeleiden in de inkoopstrategie, stapsgewijze veranderingen in de bedrijfsprestaties realiseren en besparingsmogelijkheden vinden voor directe en indirecte uitgaven categorieën.

Categorie Planning

Hoe kunt u uw leveranciersportfolio en -diensten zo ontwerpen om beter uw bedrijfsdoelen te bereiken en maximale waarde uit uw supply keten te halen? We werken samen met cliënten om plannen te maken die leiden tot een doorbraak in de prestaties van hun supply keten, in termen van kostenbesparingen, snellere innovatie, kwaliteitsverbetering of operationele efficiëntie.

Een gerichte benadering van planning legt de basis voor het identificeren van kansen en het beheersen van risico’s. We helpen onze cliënten bij de gestructureerde ontwikkeling van categorieplannen in zowel directe als indirecte bestedingscategorieën. Wij helpen met een kritische bedrijfsanalyse en geven relevante feedback over markttrends.

Begin vandaag
Analysis - category planning
meeting - advice - category expertise

Categorie Expertise

We kunnen uw bedrijf ondersteunen bij afzonderlijke projectopdrachten, zoals het implementeren van specifieke wettelijke vereisten, het inkopen van duurzamere producten en diensten, het verlagen van de totale eigendomskosten, het verhogen van de productieoutput van leveranciers, het vinden van innovatieve producten of het internationaal inkopen bij leveranciers.

  • Marketing & communicatie

  • Zakelijke diensten

  • IT & data

  • Facilitaire diensten

  • HR diensten & opleidingen

  • Facilitaire diensten

Start nu

Contracteringsdiensten

Wij helpen u van een handdruk of een afspraak over commerciële voorwaarden met een leverancier te komen tot een ondertekend contract. We kunnen commerciële overeenkomsten op de juiste manier opstellen, beoordelen en vastleggen om risico’s te beheersen en de waarde van de eerste handdruk te behouden.

De contracteringsdiensten van Meritable helpen u de tijd van handdruk of term sheet naar een volledig ondertekende overeenkomst te verminderen, terwijl het contractrisico wordt verkleind en u nog steeds de best mogelijke deal krijgt.

Meritable kan helpen om de deal goed af te handelen voor een breed scala aan contractafspraken van geheimhoudingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, investeringsregelingen, complexe projecten, outsourcing of insourcing van zakelijke diensten of de verkoop van hele portfolio’s.

Rond uw deal af
Business deal - signature - contract services
handshake - negotiations support

Onderhandel Support

Onderhandelen is een besluitvormingsproces waarbij partijen afspraken met elkaar maken en hun eigen belangen behartigen. Onze focus ligt op het bereiken van een optimaal onderhandelingsresultaat en het creëren van een goede werkrelatie via onze onderhandelingsondersteuning .

  • Onderhandelstrategie en voorbereidingen

  • Onderhandelingen uitvoeren of ondersteunen

  • Coachen van onderhandelaars

Kies voor optimaal resultaat

AANVERWANTE DIENSTEN

Inkoop Uitbesteding

U wilt de meeste waarde uit uw toeleveringsketen halen. We bieden inkoop uitbesteding van category management, strategische inkoop, contract management en een sourcing support-abonnement via onze Deal Desk.

BOEK UW AFSPRAAK

Krijg Inkoop Advies